Posredovanje u razvodu braka

Kad se postupak radi razvoda braka pokreće tužbom ili sporazumnim zahtjevom, a bračni drugovi imaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti, provodi se postupak posredovanja.

Postupak posredovanja provodi se radi pokušaja uklanjanja bračnih nesuglasica odnosno dogovora o uređenju pravnih posljedica razvoda braka.

Postupak posredovanja provodi centar za socijalnu skrb, savjetovalište za brak i obitelj ili osoba ovlaštena za pružanje stručne pomoći (posredovatelj) kojeg predlože bračni drugovi, o čemu sud donosi rješenje.

Posredovatelj dostavlja bračnim drugovima stručno mišljenje u roku od petnaest dana od okončanja postupka posredovanja.

Postupak posredovanja ne provodi se:

  • ako su jedan ili oba bračna druga lišeni poslovne sposobnosti, osim ako sud utvrdi da su sposobni shvatiti značenje braka i obveza koje iz njega proizlaze,
  • ako je jednom ili oba bračna druga nepoznato boravište najmanje šest mjeseci,
  • ako jedan ili oba bračna druga žive u inozemstvu – iznimno, postupak posredovanja će se provesti ako bračni drugovi koji žive u inozemstvu imaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti ako sud ocijeni da nema većih teškoća da bračni drugovi sudjeluju u postupku posredovanja.

 

 

Važni linkovi