Prava u sustavu socijalne skrbi

Prava u sustavu socijalne skrbi su prava na novčane pomoći i potpore i prava na socijalne usluge.

Gdje se ostvaruju prava iz sustava socijalne skrbi?

U centru za socijalnu skrb prema adresi prebivališta korisnika.

Kako se mogu ostvariti prava?

Uvjeti za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi utvrđeni su Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).

Zahtjev za ostvarivanje prava može podnijeti sam korisnik ili član njegove obitelji.

Zahtjev se podnosi pismenim putem ili osobno, dolaskom korisnika u centar za socijalnu skrb  gdje  možete dobiti sve  informacije o vrstama pomoći, načinu i uvjetima za njihovo ostvarivanje.

Centar za socijalnu skrb informira korisnike i o drugim pružateljima usluga u lokalnoj zajednici i mogućnostima ostvarivanja prava izvan sustava socijalne skrbi.

Centar za socijalnu skrb  dužan je kada ima saznanja, pokrenuti postupak po službenoj dužnosti i osigurati adekvatnu skrb osobama koje nisu u mogućnosti samostalno brinuti o svojim potrebama.

Tko može ostvariti prava iz socijalne skrbi?

Samac, član obitelji ili obitelj bez prihoda, imovine i ušteđevine kojom može podmiriti svoje osnovne životne potrebe, djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji i odrasle osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe kojima je potrebna pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba druge osobe kojima je zbog siromaštva ili nepovoljnih osobnih i obiteljskih prilika  potrebna  pomoć u cilju otklanjanju rizika za socijalnu isključenost

Važni linkovi