Troškovi ogrjeva

Tko ima pravo na troškove ogrjeva?

Troškovi ogrjeva priznaju se samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade, koji se grije na drva  na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.

Važni linkovi