Ispis

Zaštita žrtve obiteljskog nasilja

Što je nasilničko ponašanje u obitelji?

Nasilničkim ponašanjem u obitelji smatramo svaku primjenu:

Prema Kaznenom zakonu nasilničko ponašanje je čin kada član obitelji nasiljem zlostavljanjem ili osobito drskim ponašanjem dovede drugog člana u ponižavajući položaj.

Nasilničko ponašanje u obitelji koje se događa od muškaraca nasilnika prema ženama

 Nasilničko ponašanje može biti:

Zlostavljanje i zanemarivanje djece

Zlostavljanjem i zanemarivanjem djece u obitelji smatramo i situacije kada su djeca žrtve nasilničkog ponašanja, kao i situacije kada su prisutna nasilničkim incidentima između roditelja ili drugih srodnika.

Kako dolazi do zlostavljanje djece?

Zlostavljanje kojem su žrtva djeca nastaje uslijed djelovanja više faktora, a neki su:

Zlostavljanje djece može biti:

Postupanje Centra za socijalnu skrb

Prijave u Centru za socijalnu skrb o nasilničkom ponašanju u najvećem broju dolaze od policije, zatim od samih žrtvi nasilničkog ponašanja koje dolaze tražiti pomoć u Centar, te od kolega terenskih socijalnih radnika, koji pri obavljanju poslova iz socijalne skrbi nailaze na situacije u kojima prepoznaju zlostavljanje djece.

Manji broj prijava dolazi iz škola i zdravstvenih ustanova.

Po primitku prijave o nasilničkom ponašanju u obitelji, ako se radi o punoljetnoj žrtvi , što su najčešće bračne ili izvanbračne supruge – prvo saslušamo žrtvu nasilja, utvrđujemo u kojoj je mjeri ugrožen njen psihički i fizički integritet. Ukoliko su u obitelji prisutna maloljetna djeca ili nemoćne osobe ( bolesne, invalidne ili stare i nemoćne osobe) utvrđujemo u kojoj su mjeri ugroženi njihova sigurnost i jesu li narušena neka od prava djeteta.

Zajedno sa žrtvom sastavljamo plan sigurnosti, koji ponekad u slučajevima hitnosti, sadržava hitan smještaj u sklonište za žrtve nasilja.

Žrtvi pružamo osnovnu pravnu pomoć - upoznajemo ih sa postupcima razvoda, povjeravanja djece, uzdržavanja, te ih upućujemo da ovisno o materijalnom statusu traže besplatnu pravnu pomoć Ako je žrtvi potreban smještaj, realiziramo ga istog dana.

Ako to još nije učinjeno, vršimo prijavu nasilničkog ponašanja policiji. Daljnje obrade obitelji od strane stručnog tima vršimo naknadno, tek kad je žrtve ( ili žrtve)smještena na sigurno.

Tada obavljamo razgovor sa nasilnikom na terenu ili u Centru za socijalnu skrb. Upoznajemo ga sa zakonskim propisima vezanim uz nasilničko ponašanje u obitelji, te mjerama obiteljsko pravne zaštite djece. U slučaju smještaja žrtve, obitelji i sam nasilnik ne može sam direktno komunicirati sa žrtvom, već tu posreduje Centar za socijalnu skrb.

Kad se radi o situaciji u kojoj žrtve ne želi prihvatiti ponuđeni smještaj, ili je nasilnik udaljen iz kuće, sa žrtvom se radi na planu sigurnosti ukoliko ponovo dođe do nasilja.

Ako se radi o bračnim ili izvanbračnim partnerima, radi se partnersko savjetovanje, postižu se dogovori o ponašanju, te se prati ostvarenje dogovorenog.

Često je potrebno uputiti nasilnika na liječničku pomoć radi odvikavanja od prekomjernog pijenja.

Mjere obiteljskopravne zaštite

Za manje propuste u odgoju djece roditeljima izriče upozorenje na nedostatke u odgoju djece.

Ako su pogreške i propusti roditelja viševrsni iili učestali, ili kad je roditeljima potrebna pomoć u odgoju djeteta, izriče se mjera nadzora nad roditeljskom skrbi . Donošenje odluke o ovoj mjeri je u nadležnosti Centra, i njome se prvenstveno savjetodavnim radom i metodama psihosocijalnog rada pokuša utjecati na roditelje da promjene ponašanje.

Ako roditelj zlorabi ili grubo krši roditeljska prava, dužnosti i odgovornost, Centar za socijalnu skrb je dužan pokrenuti postupak na sudu radi lišenja roditeljske skrbi.

Roditelj zlorabi ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnosti i prava ako:

Za uspješnu zaštitu odraslih osoba i djece žrtvi obiteljskog nasilja potrebno je sljedeće: