Korisnička povelja

Poštovani korisnici,

ova Povelja Vas upućuje na razinu usluga koju možete očekivati od Centra Makarska i Podružnice Vrgorac. Povelja Vas također upućuje na to što mi očekujemo od Vas u postupku ostvarivanja Vaših prava ili usluga u Centru.

 

POVELJA O PRAVIMA I OBVEZAMA
KORISNIKA CZSS MAKARSKA I PODRUŽNICE VRGORAC

  

PRAVA KORISNIKA SOCIJALNE SKRBI

 

 • Pravo na poštivanje njegovih ljudskih prava i integritet

Korisnik ima pravo na socijalnu skrb uz poštivanje njegovih ljudskih prava, fizičkog i psihičkog integriteta, sigurnosti i uvažavanje etičkih, kulturnih i vjerskih uvjerenja.

To podrazumijeva da će se zaposlenici Centra za socijalnu skrb Makarska prema korisnicima ophoditi s poštovanjem i uvažavanjem što isključuje bilo kakav oblik verbalnog i fizičkog nasilja, te bilo kakav oblik diskriminacije korisnika.

 

 • Pravo na informaciju o pravima i uslugama

Svaka osoba ima pravo na informacije o pravima i uslugama i dostupnim na način koji odgovara njegovim potrebama i mogućnostima, a koje su značajne za utvrđivanje njegovih socijalnih potreba i načina njihovog zadovoljavanja.

 

 • Pravo na sudjelovanje i potporu u donošenju odluka

Korisnik socijalne skrbi ima pravo:

 • sudjelovati u procjeni svog stanja i potreba, te sudjelovati u odlučivanju o primanju potrebnih usluga;
 • pravovremeno dobiti sve informacije koje su mu potrebne za donošenje odluke i pristanak na uslugu, uključujući i rizik od povrede ili štete, opis, cilj i korist od predložene usluge kao i informacije o drugim raspoloživim uslugama i druge informacije od značenja za pružanje usluge.

Bez pristanka korisnika, odnosno njegovog skrbnika ili zakonskog zastupnika ne smije se pružiti bilo kakva usluga, osim u slučajevima propisanim zakonom.

 

 • Pravo na tajnost i zaštitu osobnih podataka

Korisnik socijalne skrbi ima pravo na tajnost i zaštitu svih osobnih podataka.

Od prava korisnika na tajnost podataka, može se odstupiti samo u slučajevima propisanim zakonom ili propisom utemeljenim na zakonu.

 

 • Pravo na privatnost

Korisnik socijalne skrbi ima pravo na poštivanje privatnosti prilikom pružanja usluga socijalne skrbi.

Zaposlenik CZSS Makarska ne smije narušavati privatnost korisnika preko mjere nužne za pružanje usluge ili osiguravanje prava korisniku.

 

 • Pravo na pritužbu

Korisnik socijalne skrbi koji nije zadovoljan pruženom uslugom, postupkom ili ponašanjem zaposlenika Centra može podnijeti pritužbu ravnatelju ili Upravnom vijeću CZSS Makarska.

Pritužba se može dati - usmeno putem izjave na zapisnik kod socijalnog radnika;

 • pismeno putem pošte ili dati administratoru u CZSS Makarska u sobi 2,
  a u Podružnici Vrgorac administratoru u sobi br.7;
 • putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • ili svoju pritužbu ostaviti u sandučiću za prigovore u čekaonici.

Ravnatelj i Upravno vijeće CZSS Makarska obvezni su bez odgađanja postupiti po prigovoru i o poduzetim mjerama pisanim putem obavijestiti osobu najkasnije u roku od osam dana.

Ako osoba nije zadovoljna poduzetim mjerama, zaštitu svojih prava može zatražiti kod ministra socijalne politike i mladih ili nadležne komore.

 

OBVEZE I ODGOVORNOSTI KORISNIKA SOCIJALNE SKRBI

  

 • Davanje točnih i istinitih podataka

Korisnik socijalne skrbi obvezan je dati točne i istinite osobne podatke i omogućiti ih dostupnima službenoj osobi u postupku ostvarivanja prava u sustavu socijalne skrbi

Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje socijalne skrbi podnositelj odgovara materijalno i kazneno.

 

 • Pravovremeno davanje informacije o promjeni podataka

Korisnik socijalne skrbi je obavezan pravovremeno dati informaciju o promjeni podatka koji je relevantan za ostvarivanje prava i usluga socijalne skrbi i korištenja istih.

 

 • Aktivno sudjelovanje u procjeni, planiranju i korištenju socijalnih prava i usluga

Korisnik socijalne skrbi obvezan je aktivno sudjelovati u procjeni, planiranju i korištenju prava i usluga socijalne skrbi.

Pri korištenju svojih prava na socijalnu skrb svaka osoba obvezna je pridržavati se kućnog reda Centra odnosno poštivati radno vrijeme Centra, te se odazivati na datum i satnicu navedenu u pozivu za stranku.

 

 • Poštivanje i pristojno ophođenje sa zaposlenicima CZSS

Korisnik socijalne skrbi se treba s poštovanjem i pristojnošću ophoditi sa zaposlenicima ovog Centra što isključuje bilo kakvo verbalno i fizičko nasilje.

Važni linkovi