Podružnica Vrgorac

U sklopu Centra za socijalnu skrb Makarska djeluje i Podružnica Vrgorac, na lokaciji Antuna Gustava Matoša 1, u Vrgorcu, a djelokrug rada Podružnice je područje grada Vrgorca s pripadajućim naseljima.

Podružnicu Centra za socijalnu skrb Makarska vodi predstojnica, Dragana Dugandžić, mag. soc. rada, koja ima ovlasti u skladu s djelatnosti podružnice koja je određena rješenjem o osnivanju i statutom Centra. Stručne poslove u Podružnici obavljaju pravnica i dvije socijalne radnice, te socijalna radnica koja je ujedno i predstojnica Podružnice. U Podružnici se obavljaju i administrativni poslovi te obračun i isplata novčanih pomoći za korisnike područja grada Vrgorca s pripadajućim naseljima.

Podružnica nije pravna osoba te njezinom djelatnošću i poslovanjem prava i obveze stječe Centar. Podružnica obavlja djelatnost i posluje u pravnom prometu pod nazivom: Centar za socijalnu skrb Makarska, Podružnica Vrgorac. 

Podružnica obavlja dio djelatnosti Centra i to:

a) na temelju javnih ovlasti:

 1. rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, osim obiteljskopravne zaštite i smještaja djece izvan vlastite obitelji,
 2. provodi izvršenja svojih rješenja,
 3. vodi propisane očevidnike,
 4. daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora,
 5. izdaje uvjerenja i druge potvrde.

b) osim javnih ovlasti obavlja druge stručne poslove:

 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 2. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, volonterstvo, humanitarni rad i druge djelatnosti,
 3. potiče i razvija mogućnost za društveno koristan rad u svrhu aktivnog uključivanja korisnika u zajednicu,
 4. obavještava stručnu i drugu javnost o provođenju djelatnosti socijalne skrbi, promiče prava korisnika, inicira i provodi socijalnu akciju u cilju poboljšanja kvalitete života socijalno osjetljivih skupina,
 5. inicira primjenu mjera obiteljskopravne zaštite ili drugih prava u skladu s posebnim zakonima, provodi pojedine mjere obiteljskopravne zaštite i o istima obavještava Centar,
 6. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i statutom Centra.

Gdje smo?

Kontakt:
 
Podružnica Vrgorac
Antuna Gustava Matoša 1
21276 Vrgorac
 
e-mail: css-makarska-vrgorac@socskrb.hr

 

Radno vrijeme Podružnice:
svakim radnim danom: od 0700 - 1500 sati


Radno vrijeme sa strankama:
ponedjeljak, utorak, petak: od 0800 - 1200 sati
četvrtak: od 1000 - 1400 sati

srijedom: ne radimo sa strankama


Centrala

+385 (0)21 674 343
+385 (0)21 674 646
+385 (0)99 265 91 14

Predstojnica Podružnice

Dragana Dugandžić, mag. soc. rada
+385 (0)21 674 077

Stručne radnice

Nađa Grljušić, dipl. pravnica
+385 (0)21 674 343
Ana Erceg, mag.soc.rada
+385 (0)21 674 343
Ana Kapović, mag.soc.rada
+385 (0)21 674 343

Administracija, obračun i isplata novčanih pomoći

Dragica Erceg
+385 (0)21 674 343

Važni linkovi