Odluka o imenovanju ravnateljice

Temeljem članka 38. i 39. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), čl. 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) te čl. 31. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska, Upravno vijeće Centra za skrb Makarska dana 27. 11. 2020. godine donosi Odluku o imenovanju ravnateljice.

Detalji Odluke nalaze se u privitku

Prilog:

Odluka o imenovanju ravnateljice 

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Upravno vijeće Centra za skrb Makarska na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/), čl. 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), čl. 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska i odluke Upravnog vijeća od 01. 10. 2020. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Centra za socijalnu skrb Makarska

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
 • položen stručni ispit,
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1.  Zakona o socijalnoj skrbi.

 Prilog:

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

 


 

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto socijalni radnik (VSS)

Na temelju čl.38. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Makarska dana 19.09.2017. godine donosi Odluku o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljnog dopusta na radno mjesto socijalni radnik (VSS).

Detalji Odluke nalaze se u privitku 

Prilog:

Odluka o primanju u radni odnos socijalnog radnika u radni odnos na određeno

Natječaj za socijalnog radnika/cu

Centar za socijalnu skrb Makarska na temelju čl. 38. Statuta CZSS Makarska dana 01. 09. 2017. godine raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
(do povratka radnice sa porodiljnog dopusta)
na radno mjesto socijalni radnik/ca

1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • diplomirani socijalni radnik ili magistar socijalnog rada -VSS
 • položen stručni ispit
 • jedna godina radnog iskustva u struci
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16)
 • položen vozački ispit B kategorije
 • poznavanje rada na računalu

Mjesto rada: Makarska 

Prilog:

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto socijalni radnik (VSS)

Na temelju čl.38. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Makarska dana 29.08.2017. godine donosi Odluku o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto socijalni radnik (VSS).

Detalji Odluke nalaze se u privitku

Prilog:

Odluka o primanju u radni odnos socijalnog radnika u radni odnos na neodređeno 

 

Natječaj za socijalnog radnika/cu

Centar za socijalnu skrb Makarska na temelju čl. 38. Statuta CZSS Makarska i suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 100-01/17- 02/379, URBROJ: 519-04- 1-1- 2/1-17- 2 od 25. 07. 2017. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • diplomirani socijalni radnik ili magistar socijalnog rada -VSS
 • položen stručni ispit
 • jedna godina radnog iskustva u struci
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16)
 • položen vozački ispit B kategorije
 • poznavanje rada na računalu

Mjesto rada: Makarska 

Prilog:

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

 


 

Odluka o imenovanju ravnatelja

Temeljem članka 38. i 39. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), čl. 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), i čl. 31. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska, Upravno vijeće Centra za skrb Makarska dana 08. 12. 2016. godine donosi Odluku o imenovanju ravnatelja.

Detalji Odluke nalaze se u privitku

Prilog:

Odluka o imenovanju ravnatelja 

 

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto čistač/ica -dostavljač/ica

Na temelju čl.38. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Makarska dana 24.11.2016. godine donosi Odluku o prijemu u radni odnos na radno mjesto čistač/ica - dostavljač/ica (NSS) na neodređeno vrijeme u polovini radnog vremena uz probni rok od 30 dana.

Detalji Odluke nalaze se u privitku

Prilog:

Odluka o primanju u radni odnos čistač/ica - dostavljač/ica na neodređeno 

 

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto socijalni radnik (VSS)

Na temelju čl.38. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Makarska dana 09.11.2016. godine donosi Odluku o prijemu u radni odnos na radno mjesto socijalni radnik (VSS) na neodređeno vrijeme.

Detalji Odluke nalaze se u privitku

Prilog:

Odluka o primanju u radni odnos socijalnog radnika na neodređeno 

 


 

Natječaj za čistač/icu-dostavljač/icu

Centar za socijalnu skrb Makarska na temelju čl. 38. Statuta CZSS Makarska i suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 100-01/16- 02/427, URBROJ: 519-04- 1-1- 2/3-16-2 od 26. 10. 2016. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto čistač/ica-dostavljač/ica

1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme u polovici punog radnog vremena, uz probni rad od 30 dana.

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • niža stručna sprema,
 • 12 mjeseci radnog iskustva

Mesto rada: Makarska 

Prilog:

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

 


 

Važni linkovi