Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2017. godini

Izvješćujemo Vas da je na temelju Zakona o o Nagradi za promicanje prava djeteta (NN 96/03 i 33/05) i čl 2. Pravilnika o Nagradi za promicanje prava djeteta (NN 111/05) Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2017. godini.

Natječaj je objavljen dana 29. rujna 2017. godine u „Narodnim novinama“ (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/full/o8228709.html) te na web stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (www.mdomsp.hr), a otvoren je 15 dana od dana objave, odnosno do 14. listopada 2017. godine.

U Natječaju su objavljeni kriteriji za dodjelu Nagrade, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2017. godini

Sufinanciranje nabave udžbenika za šk. god. 2016./2017.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. kolovoza 2016.godine donijela je Odluku o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2016./2017.

Sukladno navedenoj Odluci korisnici novčanog prava – zajamčene minimalne naknade, a čiji članovi su učenici osnovne i srednje škole u školskoj godini 2016./2017. ostvaruju pravo na sufinanciranje 50% iznosa cijene potrebnih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2016./2017. od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Centar za socijalnu skrb od 05.rujna 2016. godine započinje sa prikupljanjem podataka o učenicima osnovnih i srednjih škola koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade i koji ostvaruju pravo na sufinanciranje udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2016./2017.

Pravo ne ostvaruju učenici:

  • koji ostvaruju besplatne udžbenike po drugoj osnovi,
  • koji ponavljaju razred.

Korisnici zajamčene minimalne naknade obvezni su Centru za socijalnu skrb dostaviti:

  • potvrdu škole iz koje je jasno vidljivo da je učenik u šk. god. 2016./2017. upisan prvi puta u određeni razred, a za srednje strukovne škole i trajanje programa (zbog određivanja iznosa naknade)
  • važeći IBAN tekućeg računa korisnika ili IBAN zaštićenog tekućeg računa.

Nakon dostavljenih potrebnih podataka od strane Centra, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta će sredstva za sufinanciranje udžbenika isplatiti na dostavljeni IBAN računa korisnika.

Iznosi naknada za sufinanciranje udžbenika za šk. god. 2016./2017. ostaju isti kao i za prošlu šk. god. budući da se cijene udžbenika nisu mijenjale.

Važni linkovi