Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Upravno vijeće Centra za skrb Makarska na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/), čl. 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), čl. 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska i odluke Upravnog vijeća od 01. 10. 2020. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Centra za socijalnu skrb Makarska

Uvjeti:

  • hrvatsko državljanstvo,
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
  • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
  • položen stručni ispit,
  • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1.  Zakona o socijalnoj skrbi.

 Prilog:

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

 


 

OBAVIJEST GRAĐANIMA I KORISNICIMA

Centar za socijalnu skrb Makarska

 

Poštovani korisnici,

U svrhu sprječavanja pojave epidemije COVID-19, izvješćujemo Vas da smo skratili vrijeme predviđeno za prijem stranaka i zaprimamo samo stranke koje dolaze zbog žurnih i neodgodivih razloga.

Za ostale potrebe možete nas kontaktirati na:

Telefon: 021 611-544, 612-355

Fax: 021 678-354

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pozivamo Vas da se suzdržite od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje i izbjegavate bliži socijalni kontakt.

Molimo da ne dolazite u prostorije ustanove ukoliko imate respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5*C).

Zahvaljujemo na razumjevanju!

Važni linkovi