Pravilnici

Uputa za provođenje pripravničkog staža socijalnih radnika, psihologa, socijalnih pedagoga i edukacijskih rehabilitatora

Pravilnik o evidenciji odgojnih mjera (NN 141/11)

Pravilnik o izvršavanju odgojnih mjera, posebne obveze, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu (NN 141/11, 21/12)

Pravilnik o načinu izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora u kaznenom i prekršajnom postupku (NN 57/13)

Pravilnik o načinu izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod (NN 22/13)

Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti izrečene maloljetnicima (NN 150/13)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije udomiteljskih obitelji, registra udomiteljskih obitelji i smještenih korisnika te sadržaju obrasca izvješća udomitelja (NN 48/08)

Pravilnik o sadržaju i trajanju osposobljavanja i edukacije udomiteljske obitelji (NN 48/08)

Pravilnik o stambenim socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva (NN 48/08)

Pravilnik o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji (NN 112/98)

Pravilnik o visini novčane pomoći tražiteljima azila, azilantima, strancima pod privremenom zaštitom i strancima pod supsidijarnom zaštitom (NN 39/08)

Pravilnik o osnovnim elementima koje mora sadržavati stručno mišljenje u postupku posredovanja u postupku razvoda braka (NN 32/05)

Važni linkovi